Stowarzyszenie im. Aleksandry Wachniewskiej

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, krajobrazowego i przyrodniczego Zwierzyńca oraz wspieranie jego zrównoważonego rozwoju.

logo Stowarzyszenia im. Aleksandry Wachniewskiej w Zwierzyńcu, dąb, Zwierzyniec 1593

Z czego chcemy być dumni?

Mamy wyjątkowe szczęście, że żyjemy w mieście o tak bogatym dziedzictwie kulturowym, historyczn...

O co chodzi z tym Zwierzyńcem

Jak wiemy, część układu przestrzennego Zwierzyńca wpisana jest do rejestru zabytków województwa...

Jak chronione jest zabytkowe serce Zwierzyńca i co daje nam ta ochrona?

Zabytkowe centrum Zwierzyńca to część układu przestrzennego miasta wpisanego do rejestru zabytk...

Jak Technikum im. Jana Zamoyskiego chroni zabytki Zwierzyńca?

Zwierzynieckie Technikum to szkoła średnia z wieloletnią tradycją plasująca się w polskiej czoł...

Villa Restituta logo

Villa Restituta

Idealna willa w stylu włoskim wykonana z modrzewia.
Aleksandra Wachniewska logo

Aleksandra Wachniewska

Malarka Roztocza, orędowniczka utowrzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego
Miasto Ogród logo

Miasto Ogród

Zrównoważony rozwój Zwierzyńca.