Jak chronione jest zabytkowe serce Zwierzyńca i co daje nam ta ochrona?

Ogród willowy (dziedziniec Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu), Zwierzyniec Ogród willowy (dziedziniec Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu)

Zabytkowe centrum Zwierzyńca to część układu przestrzennego miasta wpisanego do rejestru zabytków już w 1978 r. Obszar ten przedstawiamy na mapie. Znajdują się w nim następujące obiekty wpisane do rejestru zabytków:

  • kościół filialny rzymskokat. pw. św. Jana Nepomucena wraz z drzewostanem,
  • zespół Zarządu Ordynacji Zamojskiej wraz z założeniem zieleni i układem wodnym,
  • browar,
  • zespół “Pałacu Plenipotenta” wraz z drzewostanem.

Nie są to oczywiście jedyne zabytki na tym terenie, ale zabytki rejestrowe to te, które są najlepiej chronione.

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jednoznacznie określa sposób postępowania w przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków: wszelkie działania, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku muszą być konsultowane z konserwatorem i wykonywane wg jego wytycznych, a prowadzenie prac bez pozwolenia podlegać będzie karze administracyjnej do nawet 500.000zł.

Ta ochrona pozwala nie tylko na zachowanie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń, ale też na właściwe wykorzystywanie jego potencjału w rozwoju gospodarczym i społecznym. Dbanie o zabytki Zwierzyńca nie polega na robieniu z niego skansenu, ani wyrzucaniu przedsiębiorców i turystów. Popieramy rozwój i inwestycje zawsze wtedy, gdy przyczyniają się do powiększenia naszego wspólnego dobra.

mapa, Część układu przestrzennego Zwierzyńca wpisanego do rejestru zabytków, Zwierzyniec Część układu przestrzennego Zwierzyńca wpisanego do rejestru zabytków altana w parku środowiskowym w Zwierzyńcu, Zwierzyniec Altana w parku środowiskowym w Zwierzyńcu Kościół "na wodzie" pw. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu, Zwierzyniec Kościół “na wodzie” pw. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu Długi kanał, Zwierzyńczyk, Zwierzyniec Długi kanał, Zwierzyńczyk, Zwierzyniec zwierzyńczyk, Zwierzyniec Stawisko “rybne”, Zwierzyńczyk, Zwierzyniec

MJP/foto. MJP