O co chodzi z tym Zwierzyńcem

Kościół "na wodzie" pw. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu, Zwierzyniec Kościół “na wodzie” pw. św. Jana Nepomucena w Zwierzyńcu

Jak wiemy, część układu przestrzennego Zwierzyńca wpisana jest do rejestru zabytków województwa lubelskiego. Cóż takiego wyjątkowego jest w naszym mieście, że postanowiono objąć ochroną nie tylko pojedyncze budynki, ale cały obszar zabytkowego centrum? Oddajmy głos doktorowi Mieczysławowi Kseniakowi, jednemu ze współautorów realizowanego przez miasto “Projektu rewaloryzacji założenia pałacowo-parkowego w Zwierzyńcu”: “zaproponowano przebieg granicy ochrony konserwatorskiej w taki sposób, aby stworzyć możliwie najlepsze warunki do odtworzenia i utrzymania jego pierwotnych walorów” (M. Kseniak 1978).

Jakie to walory? To unikalne w skali kraju i świata założenie willowe, które zachowało się w dobrym stanie - i ma szansę być odtworzone. “zasadniczym ogniwem łączącym całość założenia jest zespół pałacowy, należy więc odtworzyć jego uniwersalne powiązania kompozycyjno-widokowe tak z terenami dawnego parkanu Zwierzyńca jak i z osadą przemysłowo-mieszkalną.” (M. Kseniak 1978) “Był on [zwierzyniec] ukoronowaniem działań Jana Zamoyskiego, związanych z powstaniem i organizacją Ordynacji Zamojskiej i najnowocześniejszej jak na owe czasy fortyfikacji i renesansowego Zamościa, opartego na wzorcach włoskich, realizowanych w oparciu o projekt Bernardo Morando. Był to zwierzyniec godny królów i książąt, w czym zdecydowanie prześcigał włoskich Medyceuszy.” (M. Kseniak, K. Pałgan, P. Szkołut 2014)

Co to znaczy? Zwierzyniec ma szansę stać się prawdziwą perłą - nie tylko Roztocza, ale całej Europy. Możemy powrócić do idei miasta-ogrodu. Problemem nie są środki finansowe, bo tych jest sporo w różnych funduszach przeznaczonych dla kultury i dziedzictwa. Jedyne, czego potrzeba, to świadomość, wola i zaangażowanie mieszkańców, władz oraz innych ludzi dobrej woli. Pomóżcie nam przywrócić Zwierzyńcowi blask, na jaki zasługuje.

Projekt rewaloryzacji założenia willowo-parkowego w Zwierzyńcu, Zwierzyniec Projekt rewaloryzacji założenia willowo-parkowego w Zwierzyńcu długi kanał, Zwierzyńczyk, Zwierzyniec Długi kanał, Zwierzyńczyk, Zwierzyniec Oficyna skrzydłowa południowa (internat) Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu, Zwierzyniec Oficyna skrzydłowa południowa (internat) Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu Staw willowy, Zwierzyńczyk, Zwierzyniec Staw willowy, Zwierzyńczyk, Zwierzynie

MJP/foto. MJP